Zawartość wody

  /    /  Zawartość wody

Aparat Kulometr Aquamax KF
Objętość próbki do badania 0,2 ‒ 2 mL
Jednostka  ppm, mg/kg, % wody
Wynik Zawartość wody
Badany materiał Środki smarowe, paliwa, rozpuszczalniki
Opis Urządzenie do oznacza zawartość wody wykorzystuje pomiar łącznej ilość ładunków wygenerowanych jako suma prądu elektrolizy potrzebnego do wyprodukowania wymaganej ilości jodu w układzie do związania zawartej wody w badanym materiale. Jest to technika bezwzględnego, szybkiego
i dokładnego pomiaru.
Wykorzystanie Woda zawarta w olejach smarowych jest elementem niepożądanym, przyczynia się ona do zjawisk korozyjnych oraz przyspiesza procesy oksydacyjne. Zaleca się stały monitoring tego parametru zwłaszcza dla olejów turbinowych,  hydraulicznych i przekładniowych.

Nadmierna obecność wody w paliwach powoduje także procesy korozyjnych w układzie paliwowym oraz  w sezonie zimowym staje się katalizatorem powstawania  kryształów parafinowych, które zatykają filtr paliwa.

Metoda ASTM D6304