Zawartość wody – metoda wirówkowa

  /    /  Zawartość wody – metoda wirówkowa

Aparat Wirówka 6-16S
Objętość próbki do badania 100 mL
Jednostka % (V/V)
Wynik Zawartość wody, zanieczyszczeń mechanicznych i emulsji
w próbce.
Badany materiał Przetwory naftowe, paliwa pozostałościowe.
Opis Metoda polega na umieszczeniu w stożkowych próbówkach wirówkowych mieszaniny równych objętości oleju i toluenu nasyconego wodą. Następnie po wirowaniu w określonej temperaturze odczytuje się objętość wody oraz wysokość warstwy osadu na stożkowym dnie próbówki.
Wykorzystanie Znaczne ilości wody i osadów mogą powodować problemy podczas obsługi urządzeń oraz w silnikach i palnikach, szczególnie gdy woda zawiera sole mineralne. Przyjęte metody uzdatniania paliw pozostałościowych jak filtrowanie czy wirowanie, zakładają, że maksymalna ilość materiału powinna być usunięta przed spaleniem. Paliwa pozostałościowe przeznaczone do dalszej obróbki rafineryjnej powinny zawierać niewielkie ilości wody i osadów, co zmniejsza problemy z korozją.
 Metoda PN-ISO 9030, PN-ISO 3734