Temp. zapłonu w tyglu otwartym

  /    /  Temp. zapłonu w tyglu otwartym

 

Aparat Aparat do oznaczania temperatury zapłonu i palenia metodą tygla otwartego Cleveland

ISL OptiFlash COC

Objętość próbki do badania 200 mL
Jednostka ºC
Wynik Temperatura zapłonu, najniższa temperatura badanej próbki,
w jakiej opary nad jej powierzchnią ulegają zapłonowi po przyłożeniu płomienia testowego.Temperatura palenia, temperatura zwykle wyższa od temperatury zapłonu, w jakiej próbka będzie palić się przynajmniej przez 5 s.
Badany materiał Oleje smarowe, oleje przepracowane i asfalty.
Opis W tyglu badawczym umieszcza się określoną ilość próbki. Temperatura próbki zwiększana jest w określonym tempie. Po określonym czasie nad tyglem przemieszczany jest niewielki płomień gazowy.
Wykorzystanie Temperatura zapłonu jest parametrem oceny postanowień dotyczących bezpieczeństwa w transporcie,  przy określaniu
łatwopalności i palności substancji. Jest jednym z kilku parametrów branych pod uwagę przy ogólnej ocenie ryzyka pożarowego substancji.Parametr ten umożliwia również kontrolę jakości produktów naftowych podczas ich eksploatacji. Niekontrolowane zmieszanie olejów może zostać wykryte poprzez ocenę zmiany temperatury zapłonu w odniesieniu do wartości początkowej.

 

Metoda PN-EN ISO 2592