Spektrometr rentgenowski EDXRF chlor

  /    /  Spektrometr rentgenowski EDXRF chlor

 

 

Aparat Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF

Rigaku NEX QC

Objętość próbki do badania 20-30 ml
Jednostka %, ppm, mg/kg
Wynik Zawartość chlor.
Badany materiał Oleje smarowe, oleje bazowe i komponenty, oleje przepracowane, oleje silnikowe, benzyny silnikowe, nafty.
Opis W spektrometrze rentgenowskim EDXRF promienie X (1-50 keV)  emitowane z lampy rentgenowskiej są źródłem wzbudzenia energetycznego badanych pierwiastków. W wyniku zjawiska energetycznego podczas powrotu wybitych  wcześniej ze swoich powłok  elektronów  zachodzi zjawisko promieniowania fluorescencyjnego o niskiej energii. Takie fluorescencyjne promienie jest rejestrowane przez detektor. Dzięki wcześniejszej kalibracji na próbkach wzorcowych o certyfikowanej  zawartości poszczególnych pierwiastków analizator umożliwia szybki i dokładny pomiar.
Wykorzystanie Metoda EDXRF jest obecnie najczęściej stosowaną techniką analityczną w badaniach nieniszczących. Ze względu na szybkość analizy i możliwości wykonania pomiarów bez jakiejkolwiek przygotowania próbek EDXRF znajduje zastosowanie przy oznaczaniu zwartości chloru w olejach przepracowanych.  Technikę wykorzystuje się  do oceny diagnostycznej w analizach olejowych środków smarowych w eksploatacji.
Metoda Metoda Własna