Przetwory naftowe i materiały asfaltowe – Oznaczanie wody – Metoda destylacyjna

  /    /  Przetwory naftowe i materiały asfaltowe – Oznaczanie wody – Metoda destylacyjna

Aparat Aparatura Deana-Starka
Objętość próbki do badania 200 ml
Jednostka % (V/V)
Wynik Zawartość wody w próbce.
Badany materiał Produkty naftowe, bitumy, smoły.
Opis Metoda umożliwia oznaczenie zawartość wody w badanej próbce. Próbkę podgrzewa się w warunkach refluksu z rozpuszczalnikiem nie mieszającym się z wodą, który współdestyluje z wodą z próbki. Skroplony rozpuszczalnik i woda są cały czas oddzielane w odbieralniku. Woda zbiera się w skalowanej części odbieralnika, a rozpuszczalnik powraca do kolby destylacyjnej.
Wykorzystanie Znajomość zawartości wody w ropie naftowej jest istotna podczas przeróbki rafineryjnej, zakupu, sprzedaży i przesyłania produktów. Ilość wody oznaczona niniejszą metodą ma zastosowanie do celów rozliczeniowych w nadzorowanym przesyłaniu ropy naftowej.
Metoda PN-ISO 3733