Pomiar penetracji smarów plastycznych w niskich temperaturach penetrometrem ze stożkiem

  /    /  Pomiar penetracji smarów plastycznych w niskich temperaturach penetrometrem ze stożkiem

Aparat Automatyczny Penetrometr Laserowy

ISL PL-12DC

Objętość próbki do badania 300 ml
Jednostka Jednostka penetracji.
Wynik Głębokość na jaką zanurza się igła penetracyjna w badanym asfalcie.
Badany materiał Przetwory naftowe i środki smarowe.
Opis Penetracja jest to konsystencja wyrażona jako głębokość w dziesiętnych częściach milimetra, na jaką wnika pionowo w próbkę badanego materiału znormalizowana igła, w określonych warunkach temperatury, obciążenia i czasu obciążenia.
Wykorzystanie Metoda umożliwia oznaczenie konsystencji i wytrzymałości przetwory naftowe i środki smarowe.
Metoda PN-ISO 13737