Oznaczenie zawartości wody testerem HYDROScout

  /    /  Oznaczenie zawartości wody testerem HYDROScout

Aparat HydroScout®
Objętość próbki do badania 50 ml
Jednostka % (V/V)
Wynik Zawartość wody.
Badany materiał Oleje lekkie, ciężkie, przepracowane.
Opis System HydroScout jest zaprojektowany do dokładnego i szybkiego pomiaru ilości wody w wielu matrycach próbek. Test wykorzystuje odczynniki ze specjalną formułą wodorku wapnia (CaH2) aby ilościowo przekształcić całą objętość wody zawartą w próbce na wodór (H2). Reakcja przebiega w szczelnych tubkach i powstające w nich ciśnienie jest mierzone specjalnie do tego celu zaprojektowanym miernikiem. Fabryczne zainstalowane oprogramowanie przekształca wartość ciśnienia na zawartość wody wyniki są wyświetlane bezpośrednio we właściwych jednostkach.
Wykorzystanie Znajomość zawartości wody jest istotna podczas przeróbki, zakupu, sprzedaży i przesyłania produktów. Ilość wody oznaczona niniejszą metodą ma zastosowanie do celów rozliczeniowych.
Metoda Metoda Własna