Oznaczanie pozostałości po koksowaniu – Metoda mikro

  /    /  Oznaczanie pozostałości po koksowaniu – Metoda mikro

Aparat Automatyczny Aparat do Oznaczania Pozostałości po Koksowaniu ISL MCRT 160
Objętość próbki do badania 50 ml
Jednostka % (m/m)
Wynik Pozostałość po koksowaniu
Badany materiał Przetwory naftowe.
Opis Pozostałość po koksowaniu jest to całkowita pozostałość otrzymana po odparowywaniu i rozkładzie termicznym próbki w określonych warunkach. Zważona porcja próbki oleju jest umieszczona w szklanej fiolce i podgrzewana do temperatury 500℃ w strumieniu obojętnego gazu (azotu) w kontrolowanych warunkach i przez określony czas. Lotne substancje powstające podczas reakcji są usuwane obojętnym gazem. Zwęglona pozostałość jest ważona.
Wykorzystanie Metoda umożliwia oznaczenie pozostałości po koksowaniu, w zakresie od 0,10 % (m/m) do 30,0 % (m/m), jako części pozostałej po odparowywaniu i rozkładzie termicznym przetworów naftowych w określonych warunkach.
Metoda PN-EN ISO 10370