Klasa czystości

  /    /  Klasa czystości
Aparat Licznik zanieczyszczeń icountBSplus Parker Hannifin
Objętość próbki do badania 100 mL
Jednostka Ilość cząstek w 100 mL
Wynik Ilość cząsteczek powyżej 4 µm, 6 µm i 14 µm na 100 ml objętości próbki, klasa czystości.
Badany materiał Oleje mineralne, paliwa lotnicze
Opis Urządzenie icountBSplus firmy Parker Hannifin to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie laserowego zliczania cząstek. Ten licznik zanieczyszczeń w oleju mineralnym lub paliwie lotniczym zaprojektowano w celu otrzymywania dokładnych wyników pomiaru przy wysokim standardzie działania i jakości produktu. Licznik icountBSplus firmy Parker Hannifin stanowi przykład najnowocześniejszej technologii w analizie zanieczyszczenia cząstkami stałymi. Licznik icountBSplus oferuje wysoki poziom kontrolowanej dokładności, stabilności i czułości.
Wykorzystanie Metoda pozwala na określenie ilości zanieczyszczeń w próbkach takich jak oleje hydrauliczne i turbinowe. Cząstki takie jak kurz, zużywające się metale mogą powodować zużycie części eksploatacyjnych. Tego typu cząstki przyspieszają starzenie się oleju, skracają jego żywotność. Licznik icountBSplus za pomocą czujników laserowych określa liczbę i wielkość cząstek. Po ich zliczeniu olej klasyfikuje się według czystości i poziomu zanieczyszczenia.
Metoda ISO 4406, NAS 1638