INDEX oksydacji

  /    /  INDEX oksydacji

 

Aparat Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej RapidOxy 100 Anton Paar
Objętość próbki do badania 5 mL lub 4 g
Jednostka min.
Wynik Czas uzyskania spadku ciśnienia w kapsule badawczej do zadanej wartości( najczęściej jest to wartość 10%) .
Badany materiał Środki smarowe, oleje bazowe, estry, bio-bazy, parafiny , woski, kosmetyki, dodatki
Opis Tester stabilności oksydacyjnej wykorzystujący przyspieszony proces oksydacji w warunkach wysokiej  temperatury i  wysokiego ciśnienia  tlenu. Aparat umożliwia pomiar właściwości termooksydacyjnych w wybranej  temperaturze do 180°C. Do komory testowej wprowadzona się tlen do ciśnienia początkowego wynoszącego 700 kPa w temperaturze początkowej (do 25°C). Pomiar czasu liczony jest od rozpoczęcia ogrzewania komory testowej do określonej temperatury docelowej. Odczyt wykonywany jest po spadku ciśnienia o 10% od zmierzonego ciśnienia maksymalnego ‒ tzw. break point.
Wykorzystanie Technika pomiarowa realizowana za pomocą RAPIDOXY  umożliwia  przeprowadzanie badań terooksydacyjnych, baz olejowych, bio-baz oraz  środków smarowych. Wyniki analiz pozwalają na oceną jakości jak również są podstawą do wnioskowania o potencjalnych czasach eksploatacji .

Stabilność oksydacyjna – index oksydacji świadczy
o właściwościach antyoksydacyjnych  oleju, czyli jego odporności na procesy starzenia i degradacji. Tak więc, im wyższa stabilność oksydacyjna tym lepsza cecha eksploatacyjna.

Metoda ASTM D 8206