Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

  /    /  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

Aparat Automatyczny Aparat do Oznaczenia Temperatury Mięknienia Metodą Pierścień i Kula

ISL RB 36 5G

Objętość próbki do badania 200 ml
Jednostka
Wynik Temperatura mięknienia.
Badany materiał Asfalt i lepiszcze asfaltowe.
Opis Temperatura mięknienia, jest to temperatura, w której materiał w znormalizowanych warunkach badania osiąga określoną konsystencję. Metoda polega na wypełnieniu dwóch mosiężnych pierścieni lepiszczem asfaltowym, każdy obciążony stalową kulką, które powinny być ogrzewane, z kontrolowaną szybkością, w łaźni cieczowej. Temperatura mięknienia powinna być podawana jako średnia z temperatur w których dwa krążki zmiękną w takim stopniu, aby każda z kulek otoczona lepiszczem opadała na odległość 25 mm.
Wykorzystanie Metoda umożliwia oznaczenie temperatury mięknienia oraz wytrzymałości asfaltów, lepiszczy asfaltowych w zakresie temperatury od 28℃ do 150℃.
Metoda PN-EN 1427