Analizator FT-IR

  /    /  Analizator FT-IR

Aparat Automatyczny  analizator olejów metodą FT-IR

ERASPEC OIL

Objętość próbki do badania 100 ml
Jednostka
Wynik Widmo IR oraz wielkość absorbancji w charakterystycznych pasmach widma.
Badany materiał Oleje smarowe, bazy olejowe, estry, bio-bazy, oleje silnikowe w eksploatacji, oleje hydrauliczne w eksploatacji, oleje przekładniowe
Opis Technika analityczna dedykowana dla olejów smarowych w eksploatacji. Pomiar automatyczny. Oprogramowanie spektrometru pozwala na pomiar wielkości oksydacji, sulfonowania, nitracji oraz wzrostu zawartości sadzy.
Wykorzystanie Nadzór nad stanem urządzeń poprzez analizy olejowe w predyktywnym sposobie utrzymania ruchu. Monitoring olejów silnikowych podczas eksploatacji. Analizy badawcze i indentyfikacyjne środków smarowych, baz olejowych i bio-baz.
Metoda Metoda FT-IR, ASTM E2412